Aelemossen paa Hallandsaasen

Birgit og Bo på søndagstur til Sverige. Bare en halv dag på Hallandsåsen.