Nivaa og omegn

Birgit og Bo på vandring i lokalområdet. Lyngebæk gård og Jens Olsen skolen.